Ouvrage-Bengbu, 2007.
Ouvrage-Bengbu, 2007.

Camping-Yangzhou, 2007.
Camping-Yangzhou, 2007.

Cheval et bassine-Bengbu, 2007.
Cheval et bassine-Bengbu, 2007.

Tricolore-Linyi, 2007.
Tricolore-Linyi, 2007.

Ascendant poisson-Taiyuan, 2007.
Ascendant poisson-Taiyuan, 2007.

Lotus-Datong, 2007.
Lotus-Datong, 2007.

Canal-Hohhot, 2007.
Canal-Hohhot, 2007.

Bulle-Linhe, 2007.
Bulle-Linhe, 2007.

La Prise - Zhongwei, 2007.
La Prise - Zhongwei, 2007.

Enseigne-Zhongwei, 2007.
Enseigne-Zhongwei, 2007.

Poubelle-Datong, 2007.
Poubelle-Datong, 2007.

Corbeille-Luoyang, 2007.
Corbeille-Luoyang, 2007.

Flat-Datong, 2007.
Flat-Datong, 2007.

Stade-Thiruvananthapuram, 2007.
Stade-Thiruvananthapuram, 2007.

Mouchoirs-Thiruvananthapuram, 2007.
Mouchoirs-Thiruvananthapuram, 2007.

Champignon-Madurai, 2007.
Champignon-Madurai, 2007.

Sport/Culture-Chennai, 2007.
Sport/Culture-Chennai, 2007.

Mouchoirs-Madurai, 2007.
Mouchoirs-Madurai, 2007.

Table-Mumbai, 2007.
Table-Mumbai, 2007.

Tel quel (3)-Chennai, 2007.
Tel quel (3)-Chennai, 2007.

Tel quel (2)-Chennai, 2007.
Tel quel (2)-Chennai, 2007.

Recouvrement-Hyderabad, 2007.
Recouvrement-Hyderabad, 2007.

Plein air-Thiruvananthapuram, 2007.
Plein air-Thiruvananthapuram, 2007.

Tel quel (1)-Chennai, 2007.
Tel quel (1)-Chennai, 2007.

Foire-Trichur, 2007.
Foire-Trichur, 2007.

Vert-Chennai, 2007.
Vert-Chennai, 2007.

R+9-Mysore, 2007.
R+9-Mysore, 2007.

Zoo-Thiruvananthapuram, 2007.
Zoo-Thiruvananthapuram, 2007.

La vague-Chennai, 2007.
La vague-Chennai, 2007.

Rose et bleu-Gwalior, 2007.
Rose et bleu-Gwalior, 2007.

Tel quel-Bhopal, 2007.
Tel quel-Bhopal, 2007.

Selles-Amritsar, 2009.
Selles-Amritsar, 2009.

Marbre-Gwalior, 2007.
Marbre-Gwalior, 2007.